تحلیل داده

تحلیل داده یک دانش است. براى اغلب مسایلى که در حوزه داده مطرح مىشوند راه‌حل‌هاى از پیش تعیین شده موثرى وجود ندارد. براى پیدا کردن جواب‌هاى کارا، هر مساله جداگانه نیازمند بررسى و طراحى الگوریتم‌هاى مناسب حتى در پایین‌ترین سطوح است. براساس این فلسفه شیوهاى که در شمارا در پیش گرفته‌ایم، به شرح زیر است:

این زمینه دانشى بین رشته‌ایى است و نتیجه تلاقى مهارت‌هایى گوناکون که در کنار هم تبدیل به ابزارى قدرتمند براى حل مشکلات صنایع داده‌محور مىشود.

تحلیل¬گران داده در شمارا با پشتوانه برجسته علمى و تجربى با تعامل با کارشناسان مختلف قادرند که در زمینه‌هاى زیر کسب و کار شما را یارى دهند:

  • شناخت تمام‌نما از بازار و مشترى
  • طراحى الگوریتم‌هاى هوشمندانه براى ارتقا خدمات
  • امکان‌سنجى و طراحى سرویس‌هاى جدید
  • شناسایى تخلف و تقلب و کنترل ریسک
  • مدل سازى دینامیک بازار و پیش‌بینى
  • بهینه‌سازى تبلیغات و هدف‌گیرى شخصى مشتریان