حمل‌ونقل

با رواج برنامه‌هاى کاربردى موبایل، پیشرفت تکنولوژى حسگرها و ابزارهاى هوش مصنوعى صنعت حمل‌ونقل در آستانه انقلابى بزرگ قرار دارد. ماشین‌هاى خودران، برنامه‌هاى کاربردى براى دستیابى هرچه سریع‌تر به خدمات حمل‌ونقل، استفاده از ابزارهاى مسیریاب شهرى و بسیارى از ایده‌هاى جدید موجب کاهش ترافیک، آلودگى و هزینه‌هاى جابجایى شده است.

موتور اصلى تحولات جدید صنعت حمل‌ونقل، مدل‌سازى مه‌‌داده‌ها و الگوریتم‌هاى یادگیرى ماشینى به صورت به‌هنگام است. متخصصان علوم داده در شمارا قادرند با تجربه ایجاد زیرساخت مه‌داده‌ها و الگوریتم‌هاى جدید به صنایع حمل‌ونقل در زمینه‌هاى زیر یارى رسانند:

  • کشف الگو های مکانی-زمانی و رفتارهای غیرعادی ترافیکى
  • مدل‌سازى و پیش‌بینى حجم ترافیک بر اساس شناخت کلى و شخصی از افراد
  • ایجاد سیستم‌هاى نظارتى برخط بر اساس منابع گوناگون داده‌هاى ترافیکى
  • استفاده از ابزارهاى یادگیرى ماشینی براى طراحى سرویس‌هاى داده‌محور به منظور کاهش ترافیک
  • ایجاد سامانه‌هاى جدید ناوبرى با استفاده از یادگیرى عمیق
  • آنالیز عدم قطعیت و پیشنهاد برای ایجاد زیرساخت‌های جدید کنترلی ترافیک در مکان‌های جدید
  • کشف موارد سوء استفاده و تخلف از قوانین ترافیکى