سلامت و بهداشت

با افزایش اهمیت سلامتی در جامعه، ایجاد پایگاه داده ثبت تاریخچه درمانى، رشد چشمگیر ابزارهاى سلامتى و برنامه‌هاى کاربردى موبایل، حوزه بهداشت را در آستانه تحول بزرگى قرار داده است. مؤسسات پیشگام در حوزه سلامت با استفاده از مه‌داده‌ها و مدل‌هاى یادگیرى ماشینى، خدمات جدید و متنوعى ایجاد کرده‌اند. بدین ترتیب بیماران در انتخاب درمان تنوع و شناخت بیشتر و همچنین پزشکان درك عمیق‌ترى از وضعیت بیماران خود دارند.

شمارا براى حل مشکلات داده در این حوزه قادر است حجم انبوهى از اطلاعات ساختاریافته و بى‌ساختار از جمله تاریخچه درمانى بیمار، شرکت ارائه‌دهنده سرویس، کلینیک درمانى، پزشک، اقلام درمانى، نسخه و دیگر منابع مرتبط را در قالبى یکپارچه مدیریت و آماده ارائه خدمات داده‌محور نماید. از جمله خدمات شمارا مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تحلیل تصاویر پزشکى، داده‌ حسگرهاى سلامتى و نسخه‌هاى درمانى
  • ارائه یک دید همه جانبه از وضعیت سلامت فرد با توجه به اطلاعات ثبت‌شده
  • کاهش هزینه‌هاى درمانى با تشخیص به موقع و شناسایى شیوه درمان صحیح با یادگیرى ماشینى
  • شناسایى افراد مشکوك به داشتن بیمارى‌هاى خطرناك با استفاده از داده‌هاى گذشته و خانوادگى
  • رده‌بندى مراکز درمانى و پزشکان بر اساس اطلاعات ثبت‌شده
  • ردیابى تجهیزات و داروها و مقابله با تخلفات
  • توسعه سلامتى و اصلاح شیوه زندگى با استفاده از سرویس‌هاى داده‌محور
  • ارائه خدمات هوش‌مصنوعى به عنوان دستیار پزشک در جهت شناخت بهتر بیمارى