دولت و نهادهاى حاکمیتى

امروزه نهادهاى دولتى، مراکز دفاعى و سازمان‌هاى امنیتى با چالش مدیریت داده‌ها در عصر انفجار اطلاعات مواجه‌ گشته‌اند. نهادهاى حاکمیتى همانند بخش خصوصى براى ارائه خدمات بهتر، نیازمند سامانه‌هاى سریع مدیریت مه‌داده‌ها است تا با استفاده از تحلیل داده در فهم دقیق مشکلات جامعه، هوشمندسازى خدمات و مقابله به‌هنگام با تهدیدات، قدرت لازم را دارا باشند.

شمارا قادر است با ارائه یک راه‌حل ایمن و یکپارچه، داده‌هاى ساختاریافته و بى‌ساختار را به صورت به‌هنگام مدیریت و تحلیل نماید و خدمات مختلفی براى نظارت و تصمیم‌سازى هوشمند و به‌هنگام ارائه دهد. متخصصان تحلیل داده در شمارا با همکارى کارشناسان خبره می‌توانند در زمینه‌های زیر مفید باشند:

  • نظارت مؤثر بر زیرساخت‌های عمومی و کشف مشکلات
  • آگاهی از نیازهای مردم با استفاده از رکوردهای ثبت شده
  • تحلیل معنایی نظرات مردم در رسانه‌ها برای ارزیابی خدمات ارائه‌ شده
  • شناسایی موارد تخلف و سوء استفاده در بهره‌گیری از خدمات دولتی
  • ارائه برنامه‌های کاربردی با ابزارهای یادگیری ماشینی
  • مدل‌سازی داده‌های حسگرهای حمل‌و‌نقل برای کاهش ترافیک
  • بهینه‌سازی ارائه‌ خدمات با مدل‌سازی رفتار شهروندان