مو‌‌‌‌ٔسسات مالى و بانکى

بانک‌ها و مؤسسات خدمات مالى در سال‌هاى اخیر با تغییرات فراوانى مواجه شده‌اند. طراحى سامانه‌های مالى جدید به صورت پویا بر پایه فناوری و بر مبناى مدل‌هاى مبتنى بر شناخت رفتار مشتری درگذشته انجام مى‌شود. تنوع سرویس‌هاى جدید، خدمات برخط، حجم بالاى تراکنش‌هاى مالى و سرعت بالا در تصمیم‌گیرى، مو‌ٔسسات مالى را با چالش انبوهی از داده‌ها مواجه کرده است. علاوه بر این دستورالعمل‌هاى بانک مرکزى و مؤسسات مالى جهانى براى کنترل تخلف و پول‌شویى، این حوزه را نیازمند به پیاده‌سازى الگوریتم‌هاى شناسایى تخلف به صورت برخط و با دقت بالا نموده است.

متخصصان علوم داده در شمارا با تجربه مدیریت مه‌داده‌ها و ارائه الگوریتم‌هاى مبارزه با تخلف در حوزه بانکى با نظر کارشناسان خبره قادر به انجام خدمات زیر هستند:

  • طراحى الگوریتم براى تشخیص کلاهبردارى‌هاى بانکى و کشف اختلاس با ابزارهاى یادگیرى ماشینى
  • طراحى سیستم‌هاى ضد پول‌شویى با استفاده از ابزارهاى تحلیل شبکه‌هاى اطلاعاتى
  • بخش‌بندى بازار و شناخت همه جانبه از مشترى
  • شخصى‌سازى تبلیغات و شناسایى ریزش
  • بهینه‌سازى خدمات و تحلیل عوامل ریسک
  • رده‌بندى اعتبار مشتریان
  • ارائه پیشخوان هوشمند اطلاعاتى