تجارت الکترونیک و خرده فروشى‌ها

صنعت خرده‌فروشى در حال تحول از طریق سه روند: خرده‌فروشى از طریق فروشگاه‌هاى برخط، کانال‌ها در شبکه‌هاى اجتماعى و روش‌هاى نوین تبلیغات است. هر روزه خریداران، انبوهى از اطلاعات در مورد نیازمندى، سلیقه، میزان رضایت را به صورت مستقیم (درگاه‌ فروشگاه‌ها) و غیرمستقیم (شبکه‌هاى اجتماعى) مطرح مى‌کنند. در این میان بازیگرانى که از یکپارچه‌سازى و مدیریت مه‌داده‌ها (Big Data) براى فهم عمیق بازار بهره مى‌گیرند دارای مزیت رقابتى بالاتری هستند.

براى فهم نظر واقعى مردم در مورد عملکرد و محصولات، نیازمند تحلیل انبوهى از اطلاعات ساختارنیافته و تحلیل معنایى هستیم. استفاده از سرویس‌هاى تحلیل داده، صنایع را قادر مى‌سازد که در تمام زمینه‌هاى دخیل در تجارت اعم از عرضه، قیمت‌گذارى، تبلیغات و فروش دانشى عمیق از رفتار مشترى داشته باشید. از خدمات شمارا در این عرصه مى‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • یکپارچه‌سازى و ادغام داده‌هاى غیرساختاریافته و چندلایه از منابع درونى و بیرونى بنگاه‌ها
  • فهم و مدل‌سازى همه جانبه از رفتار مصرف‌کنندگان
  • بهینه‌سازى وب‌سایت، طرح‌هاى فروش و ویترین خرده‌فروشىی‌ها
  • ارائه میکروسرویس‌هاى تحلیل و تصویر داده براى مسائل مختلف
  • ارائه خدمات کاربردى داده‌محور با ابزارهاى یادگیرى ماشینی
  • تبلیغات شخصى و موضعى
  • مدیریت چرخه عرضه و تقاضا
  • فهم تأثیر برندها با استفاده از تحلیل‌هاى معنایى